land with

  1. Verb istenilmeyen bir sorumluluğu yüklenme zorunda kalmak
bir adayı karaya bağlamak Verb
(gemi) karaya doğru gitmek Verb
karaya doğru yol almak Verb
geminin karaya yaklaşması
birini birşeyle baş başa bırakmak Verb
birşeyi birine yıkmak Verb
birşeyi birinin başına atmak Verb
birine masrafları yüklemek Verb
… ile kalakalmak Verb
(tapuya) şerh düşmek, (tapuya) şerh koymak Verb, Law
(tapuya) şerh düşmek, (tapuya) şerh koymak Verb, Law
tapuda kayıtlı Adjective
kavanço etmek (argo) Verb