laugh off

  1. alaya almak, gülünç düşürmek, alay etmek, eğlence yerine koymak.
    laugh sth off: şakaya vurmak,
    önem vermemek, hafifsemek, aldırış, etmemek, hiçe saymak, gülerek geçiştirmek.
    He laughed the matter off: Meseleyi gülerek geçiştirdi.