law practice

  1. hukukçuluk yapma
  2. avukatlık stajı
avukatlık stajı
avukatlık yapmak Verb
avukat olarak yerleşmek Verb
avukatlık