lay someone out in lavender

  1. Verb birini giydirip kuşatmak
  2. Verb iki dirhem bir çekirdek yapmak