leaf rust

  1. Noun yaprak pası: hububat yapraklarında
    Puccinia türü mantarların sebep olduğu hastalık.