1. İsim yaprak pası: hububat yapraklarında
    Puccinia türü mantarların sebep olduğu hastalık.