lean towards socialism

  1. Verb sosyalizme eğilimi olmak