leave one's affairs in perfect order

  1. Verb işlerini tam bir düzen içinde bırakmak