left-hand drive

  1. soldan gidiş
soldan direksiyonlu Adjective, Transport