let off

 1. (a) patlatmak, (silah vb.) atmak, fırlatmak, (b) (görevden/sorumluluktan) affetmek, mazur görmek, azat
  etmek, serbest bırakmak.
  She let the boy off (doing) his music practice. (c) bağışlamak, hafif bir ceza ile salıvermek.
  He let me off this time: Bu defalık suçumu bağışladı.
  He was let off with a fine: Para cezası ile serbest bırakıldı. (d) (taşıttan birini) indirmek, inmesine müsaade etmek, (e)
  let someone off the hook: (birisini) güç durumdan kurtamak, sorumlu tutmamak, mazur görmek, mes'uliyetten kurtarmak, (f)
  let off steam: (lokomotif) buhar salıvermek, (bir kimse) kabına/ele avuca sığmamak, çok faal olmak.
bir cezadan af
bir evi daire daire kiraya vermek Verb
bir mülkü bütünüyle kiraya vermek Verb
bir gayri menkulü bütünüyle kiraya vermek Verb
fişekleri ateşlemek Verb
havai fişekler gösterisi düzenlemek Verb
möbleli daire kiraya vermek Verb
önemli bir şahsiyetmiş gibi davranmak Verb
birine ceza kesmek Verb
birini işten çıkarmak Verb
birşeyi patlatmak Verb
(a) ağzına geleni söylemek, içini boşaltmak, ağzını açıp gözünü yummak, verip veriştirmek, (b) fazla
enerjiyi harcamak, istim salıvermek/boşaltmak.
para cezası vermek Verb
para ceza sıyla kurtulmak Verb
para cezasıyla kurtulmak Verb
bırakmak Verb
birini cezasız bırakmak Verb
birini serbest bırakmak Verb
birini cezalandırmamak Verb
birini birşeyden muaf tutmak Verb
birini sadece uyarmak Verb
birini uyararak serbest bırakmak Verb
birini uyararak gitmesine izin vermek Verb