leylek

  1. Noun, Animal Species stork
gangling

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Uzun gagalı, uzun bacaklı, tüyleri beyaz, ... fâre, kurbağa, kertenkele vb