1. İsim, Hayvan Türleri stork
gangling

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Uzun gagalı, uzun bacaklı, tüyleri beyaz, ... fâre, kurbağa, kertenkele vb