lie outside the sphere of sb's activities

  1. Verb birinin faaliyet alanı dışında kalmak