like a cat

  1. kedi gibi
dört ayak üstüne düşmek.
He always lands on his feet.
veya
like a cat on a hot tin roof
Brit. çok sinirli/endişeli/heyecanlı, yerinde duramayan.

be like a cat on hot bricks: diken üstünde oturmak.
sırıtmak, ağzı kulaklarına varmak.
korkuyla kaçma
kuyruğuna basılmış kedi gibi