limited to

  1. münhasır
inhisar etmek Verb
... de dahil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere Adverb, Law
bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdakiler dahil olmak üzere Adverb, Law
sınırlı imza yetkisi
sınırlı bir şekilde sorumlu