inhisar etmek Fiil
... de dahil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere Zarf, Hukuk
bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdakiler dahil olmak üzere Zarf, Hukuk
sınırlı imza yetkisi
sınırlı bir şekilde sorumlu