liquid capital

  1. döner sermaye
  2. likit sermaye
  3. tedavüldeki sermaye