listen to

  1. Verb dinlemek
  2. Verb iplemek
  3. Verb tanımak
öğüde kulak vermek Verb
öğüt dinlemek Verb
mantıklı davranmak Verb
birinin sözünü dinlemek Verb
başka kişilerin konuştuklarını dinlemek Verb