literal meaning

  1. Noun kelime anlamı
bir sözcüğün esas anlamı