living memory

  1. canlı anı
henüz sağ olanların anısında
yaşamakta olan insanların belleğinde