local authority loans

  1. Noun (Br) kamu hizmetlerine yapılan sermaye yatırımlarını finanse etmek için mahalli idareler tarafından alınan borçlar