long date

  1. uzak tarihli senet
uzun vadeli
uzun (kısa) vadede keşide etmek Verb