long horse

  1. Noun uzun eşek : jimnastik atlama aleti.
  2. Noun uzun eşek atlama yarışı/oyunu.