long run

  1. Noun uzun vade
  2. Noun uzun dönem
kısa vadede Adverb
kısa dönemde Adverb
uzun vadeli Adjective
uzun dönemli Adjective
uzun süreli Adjective
uzun vade Adjective
uzun dönem Adjective
kısa vade Noun
kısa dönem Noun
kısa vadeli Adjective
kısa dönemli Adjective
kısa süreli Adjective
kısa vade Adjective
kısa dönem Adjective
(moda) uzun sürmek Verb
(oyun) beklendiğinden daha uzun süre sahnede kalmak Verb
görevde kalmak Verb
eninde sonunda, ergeç, en sonunda, nihayette, ileride, uzak gelecekte.
The system will work out fairly in the long run.
zamanla, uzun zaman sonra, eninde sonunda.
zamanla, en sonunda.
uzun vadede Adverb
uzun vadede Adverb
uzun dönemde Adverb
önünde sonunda ödemek Verb
uzun vadede ödemek Verb
fiyatların yükselmeye devam etmesi
uzun dönem maliyet eğrileri Noun