look after someone

  1. Verb birine bakmak
  2. Verb birinin bakımını üstlenmek
  3. Verb birine göz kulak olmak
  4. Verb biriyle ilgilenmek
  5. Verb birine bakarak olmak