look after someone

  1. Fiil birine bakmak
  2. Fiil birinin bakımını üstlenmek
  3. Fiil birine göz kulak olmak
  4. Fiil biriyle ilgilenmek
  5. Fiil birine bakarak olmak