loosen the rules of depreciation

  1. Verb amortisman kurallarını gevşetmek