lose a letter in detail

  1. Verb bir mektubu bütün ayrıntılarıyla anlayamamak