low attendance

  1. katılanların sayısının azlığı