low key

  1. koyu ton
  2. ölçülü
zarar vermeden başlamak Verb

low-keyed ile ayni anlama gelir. hafif(letilmiş), şiddeti azal(tıl)mış, sınırlı, mahdut. Adjective
kontrastı az. Adjective, Photography