zarar vermeden başlamak Fiil

low-keyed ile ayni anlama gelir. hafif(letilmiş), şiddeti azal(tıl)mış, sınırlı, mahdut. Sıfat
kontrastı az. Sıfat, Fotoğrafçılık