lure someone with bright prospects

  1. Verb parlak vaatlerle birini kandırmak
  2. Verb birini parlak vaatlerle aldatmak