1. Massachusetts (posta kodu).
  2. Psychology mental age.
  3. = milliampere(s).
  4. Noun anne.
akıl sır erdirememek akılı sonradan gelmek Verb
azizem, (kadına/kıza hitap ederken) sevgilim.
Vallahi, cidden, gerçekten, imanım hakkı için.
= milliangstom(s).
(İngilterede) kraliçeye veya prensese hitap unvanı. Noun
sözcüğünün kısaltılmış biçimi
hanımefendi
efendim
Military Academy.

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Mazuryum elementinin sembolü
  2. Su, âb
  3. O şey ... ki” vb
  4. Fiilden fiil yapma eki
  5. Fiilden isim yapma eki