mannered

  1. Adjective … tavırlı, belirli tarzda/şekilde davranan/hareket eden.
    bad-mannered = ill-mannered: terbiyesiz,
    kaba.
    good-mannered = well-mannered: terbiyeli, nazik, kibar.
  2. Adjective yapmacıklı, yapmacık/sahte tavırlı.
    a mannered walk. a mannered way of speaking.
terbiyesiz
terbiyeli
görgülü