manoeuvre manoeuver of the east coast

  1. Verb doğu kıyısı açıklarında manevra yapmak