meadow nematode

  1. Noun çayır kurdu
    (Pratylenchus pratensis): köklerine tebelleş olarak bitkileri yok eden asalak iplik kurdu.