measure against

  1. (üstüne) ölçmek, ölçerek karşılaştırmak, (elbise) prova yapmak.
    I measured the coat against her and it was too long.
birşeyi birşeye göre değerlendirmek Verb
birşeyi birşeyle karşılaştırarak değerlendirmek Verb
birşeyi birşeye dayanarak değerlendirmek Verb