measure against

  1. (üstüne) ölçmek, ölçerek karşılaştırmak, (elbise) prova yapmak.
    I measured the coat against her and it was too long.
birşeyi birşeye göre değerlendirmek Fiil
birşeyi birşeyle karşılaştırarak değerlendirmek Fiil
birşeyi birşeye dayanarak değerlendirmek Fiil