measure off something

  1. Verb birşeyi ölçmek
  2. Verb birşeyi ölçüp işaretlemek