measure off something

  1. Fiil birşeyi ölçmek
  2. Fiil birşeyi ölçüp işaretlemek