measure one's length (on)

  1. boylu boyuna düşmek.