measure one's length (upon the ground)

  1. boylu boyunca yere serilmek