mental derangement

  1. akıl bozukluğu
  2. akıl hastalığı
geçici akıl muvazenesi bozukluğu