mere authority

  1. her an iptal edilebilecek vekâletname