mischievous

  1. Adjective zararlı, muzır, tahripkâr, zarar verici.
    mischievous gossip. mischievous behavior.
  2. Adjective yaramaz, haylaz, şeytan, muzip, kurnaz.
    a mischievous boy.
  3. Adjective hain, garezkâr, fitneci, münafık, arabozan.
    a mischievous person.
yaramazlık etmek Verb
yaramazlaşmak Verb