modulation

  1. kiplenim.
genlik modülasyonu.
: Genlik Modülasyonu
sıklık kiplenimi, frekans modülasyonu.
evre kiplenimi, faz modülasyonu. Noun
atım kiplenimi, darbe modülasyonu. Noun