genlik modülasyonu.
: Genlik Modülasyonu
sıklık kiplenimi, frekans modülasyonu.
evre kiplenimi, faz modülasyonu. İsim
atım kiplenimi, darbe modülasyonu. İsim