monument

 1. Noun arazide sabit birşey
 2. Noun yazılı belge
 3. Noun anıt, âbide.
  Turkey is full of old Seljukian and Ottoman monuments.
 4. Noun tarihî yapı.
 5. Noun övünülecek örnek eser/kişi vb.
  The professor's publications were monuments of learning.
 6. Noun kitabe, ölüyü ululayan yazıt.
 7. Noun sınır taşı.
 8. Noun mezar taşı.
 9. Noun mezar.
 10. Noun heykel.
bir anıt dikmek Verb
bir anıt dikmek Verb
anıtın açılışını yapmak Verb
millî anıt. Noun
anıt dikmek Verb
Cumhuriyet Anıtı Proper Name, Place Names
bir anıt dikmek Verb
bir anıtı açmak Verb
anıtlaşmak Verb