1. İsim arazide sabit birşey
 2. İsim yazılı belge
 3. İsim anıt, âbide.
  Turkey is full of old Seljukian and Ottoman monuments.
 4. İsim tarihî yapı.
 5. İsim övünülecek örnek eser/kişi vb.
  The professor's publications were monuments of learning.
 6. İsim kitabe, ölüyü ululayan yazıt.
 7. İsim sınır taşı.
 8. İsim mezar taşı.
 9. İsim mezar.
 10. İsim heykel.
bir anıt dikmek Fiil
bir anıt dikmek Fiil
anıtın açılışını yapmak Fiil
millî anıt. İsim
anıt dikmek Fiil
Cumhuriyet Anıtı Özel Isim, Yer İsimleri
bir anıt dikmek Fiil
bir anıtı açmak Fiil
anıtlaşmak Fiil