mortgage agreement

  1. ipotek anlaşması
  2. ipotek anlaşması (gayri menkul kıymeti teminat olan kredi sözleşmesi